Vitajte na našom webe

Projekt "Vaše srdce" je spoločným projektom Slovenskej lekárnickej komory a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Lekárnici zapojení do tohto projektu uskutočňujú vo svojich lekárňach jednoduché fyziologicko-biochemické vyšetrenia  ako sú meranie krvného tlaku, vyšetrenie celkového cholesterolu v kvapke kapilárnej krvi a podobne. Každé vyšetrenie je spojené s príslušnou interpretáciou nameraných výsledkov, konzultáciou a poradenstvom.

Cieľom je napomôcť návštevníkom lekární poznať včas svoje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a odporučiť návštevu špecializovanej poradne pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva alebo ošetrujúceho lekára. V rámci projektu sa neuskutočňuje v žiadnom prípade diagnostika ochorení.


Poznaj svoje riziko!

Pri odhadovaní rizika vzniku kardiovaskulárnych príhod spôsobených aterosklerózou u každého z nás je dôležité brať do úvahy všetky prítomné rizikové faktory ako sú napríklad:

  • vysoká hladina cholesterolu a tukov v krvi,
  • vysoký krvný tlak,
  • fajčenie
  • obezita a nedostatok fyzického pohybu.

Na tomto základe boli vypracované aj viaceré kalkulátory kardiovaskulárneho rizika, ktoré vychádzajú z výsledkov klinických štúdií.

Ako zistiť riziko kardiovaskulárnej príhody?

Riziko smrteľnej kardiovaskulárnej príhody v najb ližších 10 rokoch je možné stanoviť jednoducho podľa tabuliek systému SCORE. Tento výpočet sa však vzťahuje len na osoby, u ktorých sa zatiaľ neprejavila ischemická choroba, infarkt, mozgová porážka alebo cukrovka. U tých osôb, kde sa tieto stavy už v minulosti prejavili je riziko vzniku fatálnej kardiovaskulárnej príhody vždy vysoké (pravdepodobnosť vzniku príhody je minimálne 5 %).

Na výpočet tohto rizika je potrebné poznať nasledovné parametre: pohlavie, vek, fajčiarske zvyklosti, hladinu celkového cholesterolu v krvi (v mmol/l) a hodnotu systolického (horného) krvného tlaku.

Podľa pohlavia, veku a fajčiarskych zvyklostí, nájdeme príslušnú časť tabuľky (viacfarebný štvorec) pre osobu, u ktorej sa stanovuje riziko.

Podľa hladiny celkového cholesterolu v krvi (viď hodnoty na spodku tabuliek) a systolického krvného tlaku (viď hodnoty na ľavej strane tabuliek) nájdeme farebné políčko s číslom, ktoré zodpovedá príslušnej výške rizika v percentách.

 

Súlad číselného a farebného vyjadrenia rizika je znázornený v legende k tabuľke. Červeným odtieňom zodpovedá vysoké riziko smrteľnej kardiovaskulárnej príhody (pravdepodobnosť vzniku 5 % a viac).

Teda u muža - fajčiara vo veku 54 rokov s hladinou celkového cholesterolu 5,7 mmol/l a krvným tlakom 156/85 bude riziko vzniku smrteľnej kardiovaskulárnej príhody v najbližších 10 rokoch 11 % - t.j. vysoké riziko.

Takto vypočítané riziko je ešte vyššie prípade, že pri danej osobe je zároveň zistená vysoká hladina tukov (triglyceridov) alebo v prípade, že z najbližších pokrvných príbuzných zomrel niekto na kardiovaskulárnu príhodu vo veku menej ako 60 rokov.

 


Kontakt

Mgr. Martina Balážová

Fotogaléria

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/img-6606-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/img-6607-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/img-6612-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/f044-67-dai-peto-m-jpg/

——————————